Informacje o malowankach dla dzieci

Filed 2 stycznia, 2006 at 1:30 pm under by malowanki

Rysunki, postacie z filmów animowanych, ró?ne obrazki na zaproszenia albo kartki ?wi?teczne, kartki biznesowe. Projektujesz i malujesz ulubione dekoracje  i ilustarcje. Znajdziesz tu gotow? kolekcj? uporz?dkowanych rysunków do wydrukowania na papierze i kolorowania za pomoc? kredek, farbek, flamastrów,w?gla drzewnego albo jeszcze inaczej. Przez malowanie i projektowanie dzieci ucz? si? i rozwijaj? swoj? wyobra?nie. Na tej stronie znajdziesz równie? postacie z kreskówek Disneya i nie tylko do kolorowania dla starszych i m?odszych dzieci. Prze?lij nam swój w?asny projekt, a my opublikujemy go z twoim imieniem i nazwiskiem najszybciej jak to tylko mo?liwe. Dzieki temu pomo?esz nam skompletowa? rysunki i ilustracje z ca?ego ?wiata do kolorowania dla wszytskich dzieci, a ty b?dziesz mia?(a) przyjemno?? i satysfakcj?, ?e mo?esz zobaczy? swój rysunek on-line.

Malowanki dla Dzieci

Filed at 11:45 am under by malowanki


Malowanki dla Dzieci online!

Bajki, ba?nie i obrazki

Filed at 11:43 am under by malowanki

Ba?niowe obrazki i ilustarcje oraz bajki dla dzieci do kolorowania i projektowania. Wybierz ulubion? bajke wszystkie s? czarno- bia?e przygotowane aby “rozpocz?? animacj?” i pokolorowa?. Bajki i ba?nie klasyczne, bohaterowie ró?nych bajek i legend oraz popularnych opowiadan. Wszystkie rysunki on-line.

Galeria Rysunków do kolorowania dla dzieci

Filed at 11:42 am under by malowanki

Link do galerii znajduje sie po prawej stronie wystarczy klikn?? na obrazek i ju? jeste?cie w naszej galerii. Znajdziecie w niej uporz?dkowane albumy z ró?nymi kategoriami. Wystarczy wybra? album, a potem rysunek. Ten obrazek, który wybierzecie mo?na wydrukowa? i pokolorowa?, albo ?ci?gn?? na swój komputer i równie? pobawi? sie w projektowanie i malowanie. Niektóre obrazki s? niewidoczne na podgl?dzie s? to rysunki niespodzianki, aby je zobaczy? trzeba klikn?? 2. ?ycz? wszystkim wspania?ej zabawy!
rysunki – przedmioty – obrazki

Filmy animowane do kolorowania

Filed at 11:41 am under by malowanki

To rysunki bohaterów filmów animowanych. Stwórz t?o dla swoich ulubionych bohaterów. Wiele obrazków z filmów animowanych w galerii w naszych albumach wszystkie s? zebrane dla Ciebie np. Disney, Pixar itp.
Rysunki pokoloruj, wydrukuj albo zrób z nich tapete na swój komputer. To ?wietna zabawa mo?esz bawi? si? kolorami i tworzy? nowe ciekawe projekty bez ko?ca.
Filmy animowane- bohaterowie kreskówek – zrób swoj? tapete na pulpit.

Projekty na ró?ne okazje i uroczysto?ci

Filed at 11:39 am under by malowanki

Zaprojektuj i pokoloruj zaproszenia, kartki, e-kartki albo e-gify na rózne uroczystosci.
Dzie? Ojca, Dzie? Matki, Bo?e Narodzenie, Halloween, Urodziny. Chcesz zrobi? prezent i uczci? Dzie? Matki albo swoje urodziny? Skopiuj i wydrukuj obrazek, a potem pokoloruj i zrób zaproszenia dla dzieci na twoje urodziny. Mo?esz równie? wydrukowac kilka obrazków i zaprosi? przyjació? do wspólnego kolorowania. To równie? wspania?y prezent ?wi?teczny. Zrób sam(a) kartke na Bo?e Narodzenie albo Wielkanoc z wyj?tkowymi ?yczeniami. Chcesz czego? wiecej? Zaprojektuj i zrób sam(a) mask?, któr? mo?esz potem w?o?y? na Karnawa?ow? imprez?.
Kartki ?wi?teczne – zaproszenia na uroczysto?ci – na urodziny-e-kartki

Projekty zwierz?t do kolorowania

Filed at 11:37 am under by malowanki

To kolorowanie gotowych projektów np. zwierz?t z Sawanny, ma?ych piesków, kotów w zale?no?ci od preferencji. Mo?esz namalowa? i stworzy? „ma?a farm? zwierz?t”, psy, koty, konie, zwierz?ta domowe albo te z Sawanny i ka?de zwierz? pokolorowac tak jak chcesz. Na pocz?tku znajdziesz obrazki zwierz?t czarno – bia?e,wi?c mo?esz:

  1. wydrukowa? obrazek i pokolorowa?
  2. skopiowa? albo ?ci?gn?? na swój komputer i bawi? si? w projektowanie t?a bad? te? stworzy? obrazek na pulpit swojego komputera.
  3. ponadto mo?na zrobi? wspania?? kartk? albo e-kartk? i wys?a? do przyjació? i znajomych.

Pamiataj aby przes?a? kilka twoich projektów do nas wówczas zostan? umieszczone na stronie. My?le, ?e brzydko wygl?da wioska bad? miasteczko bez ma?ej farmy: konie, psy, kotki albo rzeka z rybami i wszystkie dzikie zwierz?ta.

Sporz?d? projekt – obrazki zwierz?t – t?a dla zwierz?t do kolorowania. Du?o zwierz?t takich jak: konie, zebra, tygrys, wiewiórka, ptaki, nied?wiedzie, lew, dinozaury (wymar?e zwierz?ta), czapla, lis, o?miornica, papuga, wieloryb, s?onie, sowa, stru?, krowa, ma?py, ?winie, panda i wiele innych.